Franka Lampe - Akkordeon Franka Lampe - Akkordeon
Ben Arbabanel-Wolff - Saxophon Ben Abarbanel-Wolff - Saxophon
Derek Shirley - Kontrabass Derek Shirley - Kontrabass
Michael Griener - Schlagzeug Michael Griener - Schlagzeug

meck meck!